top of page

Testbäddar

Studsviktechpark områdesbild

Från laboratoriemiljö till demonstratorer

Studsvik Tech Park är cirka 80 hektar stor och samlar företag, organisationer och nyckelkompetenser på en och samma plats.

 

Det finns bland annat ett eget vattenverk, vattentorn, värmekraftcentral med tre olika pannor, fjärrvärmenät, reningsverk, ingående el, saltvattenkyla, djuphamn, damm- och dammlucka och mycket mer.

STUNS Energi bidrar i NRGY HUB genom vårt nätverk av ”förstakunder”, early adopters, till bolag med ny energi- och miljöteknik, samt tjänster/produkter relaterade till området. Tillsammans med ett antal aktörer i Uppsalaregionen utgå från behov och utmaningar i olika verksamheter, och därifrån utveckla innovationsprojekt som bidrar till omställningen av energisystemet och Agenda 2030.

 

Testbädds- och innovationsprojekt fyller sitt syfte allra bäst när de sker så nära verksamheterna som möjligt. Med andra ord skapas bättre förutsättningar för utveckling inom energi/miljö-området genom testbäddsprojekt hos exempelvis kommunalregionala fastighets- VA- och energiaktörer jämfört med testbäddar i konstlade, icke-autentiska miljöer.

Thomas Vedin

Projektledare Studsvik

Thomas.Vedin@studsvik.com

+46(0)76 - 002 10 48

Hans Nyhlén

Verksamhetsansvarig STUNS Energi

hans.nyhlen@stuns.se

+46(0)70 - 972 50 44

bottom of page